EN / NL

Zwijnaarde

Het perceel bevindt zich op een scharnierlocatie temidden de grootschalige korrel van de omliggende bedrijven enerzijds, en de kleinschalige verkavelingsbouw aan de zuidoostzijde anderzijds. De bestaande boerderij is georganiseerd rond een half verharde binnenkoer. De boerderij wordt in haar integriteit behouden, evenals de dichte straathaag en tuinmuur. De laagwaardige aanbouwen worden afgebroken (STAP 1). De configuratie van de bestaande gebouwen, georiƫnteerd rond het centrale erf, wordt bestendigd aan de hand van een nieuwbouwvolume aan de oostzijde van het erf (STAP 2). Een tweede volume aan de noordoostzijde omsluit een nieuwe tuinkamer. Ze wordt aan de oostzijde begrensd door de toegang tot de ondergrondse parking (STAP 3). Een derde en vierde volume aan de noordzijde van het terrein lopen trapsgewijs op en omsluiten 2 extra tuinkamers (STAP 4/5). Het resultaat is een inbreidingsproject voor 54 appartementen dat zich aan de hand van tuinkamers en erven vervlecht binnen de bestaande hoevesite. De tuinkamers graderen van een publiek karakter aan de straatzijde tot een meer besloten karakter aan de achterzijde van het perceel. De toegang tot de 3 bouwblokken situeert zich op het centrale binnenplein en wordt telkens gemarkeerd door een betonnen portiekstructuur die tevens de doorsteek naar een omsloten tuinkamer faciliteert. De 3 portieken vormen samen met de buurtschuur de pleisterplaatsen op het terrein. Ze worden uitgewerkt als toegangen tot de bouwblokken en tuinkamers, maar fungeren tevens als ontmoetingsplekken.


Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde

Zwijnaarde