EN / NL

Halle

Het bestaande gebouw beslaat ongeveer 1.620m2. Deze oppervlakte is verdeeld over een amalgaam aan kleine en grotere kamers die geen van beide een gedegen antwoord bieden op de eisen van een hedendaagse bibliotheek. In plaats van een laagdrempelig, samenhangend en leesbaar gebouw tekent zich een onoverzichtelijk kluwen aan diverse kamers. Om te voldoen aan de hedendaagse eisen van een bibliotheek dienen we niet enkel de inplanting en planopbouw in vraag te stellen, maar dienen we tevens een gericht antwoord te bieden op de polyvalentie en flexibiliteit die dergelijk gebouw behoeft. Volgens de voorschriften uit het BPA kan aan de westelijke zijde van het gebouw een volume worden voorzien van 25m x 30m. Het heeft een kroonlijsthoogte die de bestaande kroonlijsthoogte volgt. We stellen voor dit volume open te klappen zodoende een opengewerkte westgevel te krijgen. Hierdoor wordt het volume als een open boek tegen het bestaande gebouw geschoven. Waar het bestaande gebouw zich eerder karakteriseerde door zijn introvertie, laat het zich door deze nieuwe ingreep lezen als een verrassend uitvouwboek. De westelijke gevel laat de voorbijganger toe het interne gebeuren binnen de bibliotheek te observeren. Tegelijkertijd ontstaat een duidelijke link met de activiteiten in het Elisabethpark. Zowel langs de Basiliekstraat als de Arkenvest wordt een duidelijke ingang gemarkeerd. Hierdoor krijgt het gebouw niet langer een voor- en achterkant, maar wordt het gebouw alzijdig benaderd. Om de bibliotheek optimaal met zijn omgeving te verweven krijgt het Elisabethpark een heraangelegd speelplein dat zich aan de Zuidwestzijde van het gebouw nestelt als een plooi in het boek.


Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle

Halle