EN / NL

Appels

De vormgeving van het gebouw vertrekt van de bestaande omgevingsfactoren. Een optimale oriëntatie laat voldoende daglicht binnen en biedt brede zichten op de omgeving. Het gebouw keert zich met de rug naar de noordkant en stelt zich open naar de oost- en westzijde. Het totale programma (540m2) wordt daarom oost-westelijk georiënteerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de dienstenzone (blauw), de polyvalente zone (geel), de ondersteunende zone (oranje) en de berging (rood). Om de impact van het nieuwe gebouw op de bestaande gemeenteschool te beperken wordt de gevel in oostelijke richting teruggetrokken. Bovendien wordt de toegang tot het dienstencentrum geaccentueerd door het gebouw aan de zuidzijde in westelijke richting open te plooien. Hierdoor ontstaat een speels en dynamisch gebouw dat haar werking als jeugd- en dienstencentrum typeert.

Om zoveel mogelijk speelruimte te creëren worden de beide kopse kanten van het nieuwe gebouw platgedrukt. Hierdoor ontstaat een vrij begaanbaar en doorwaadbaar dakvlak dat als speelruimte integraal deel uit maakt van de gemeenteschool. Hierdoor blijft zelfs na de bouw van het nieuwe jeugd- en dienstencentrum, nog evenveel buitenruimte beschikbaar als voorheen. Het dakvlak wordt ingericht als groene ruimte en afgeboord met een houten balustrade die naadloos overloopt in de schoolomheining. Hierdoor ontstaat een veilige en overzichtelijke speelruimte die niet interfereert met het dienstencentrum. Bovendien krijgt het gebouw hierdoor 2 gezichten: het maakt enerzijds integraal deel uit van het schoolterrein, maar richt zich anderzijds als jeugd- en dienstencentrum naar de omgeving.


Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels

Appels