EN / NL

Azalee

Het interventiegebied ligt geprangd tussen enkele generieke, industriële bouwdozen en wordt aan de noordzijde begrensd door de blinde achtergevel van de bestaande kringwinkel met magazijnen. Het programma van eisen omvat een opleidingscentrum van ongeveer 2.500m2, bestaande uit kantoren en sociale werkplaatsen. Indien dit over 2 bouwlagen wordt gespreid met oost-west oriëntatie, wordt ruim de helft van het terrein ingenomen. We stellen voor het volume toe te plooien tot een compact gebouw en het tegen de bestaande achtergevel van de kringwinkel aan te bouwen. Zodoende ontstaat een bruikbare, zuidgeoriënteerde  buitenruimte. Bovendien ontstaat dankzij deze rug-aan-rug configuratie een gebouwencluster waarbij kringwinkel en opleidingscentrum zich beiden met een volwaardige voorgevel naar de straatzijde profileren. De ateliers en magazijnen worden zo veel mogelijk aan de oostzijde van het gebouw gesitueerd. Aan de westzijde worden de burelen en cafetaria ondergebracht. Aan de oostzijde wordt een overkraging voorzien die dienst doet als laad- en loskade. Aan de westzijde wordt een zuidwest georiënteerd terras voorzien dat rechtstreeks in verbinding staat met de cafetaria. Ten zuidwesten van het gebouw wordt een ruime groenstrook voorzien die de conformiteit binnen deze industriezone tracht te doorbreken.Hoewel vervat binnen de schriftuur van de KMO zone biedt dit opleidingscentrum door zijn atypische inplanting en volumetrie een pragmatisch antwoord op het traditionele verkavelingsplan dat zich typeert door eenzijdige gebouwen met minderwaardige achterkanten.


Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee

Azalee